Team Søftens "10 bud" om god opførsel

  1. Sikkerheden kommer først. Uanset hvilket mål turene har, er sikkerheden vigtigst. Vi både giver og tager imod gode råd, som kan øge sikkerheden imellem os, og vi er omhyggelige med at give tegn og advare hinanden om eventuelle farer og lignende.

  2. Vi kører 2 og 2 når dette er muligt, og vi skifter ved at forreste venstre rytter kører frem og ind foran forreste rytter til højre. Dette indebærer at vi fylder mindst muligt ved skift, og at sikkerheden dermed er højest mulig. Hver enkelt rytter regulerer selv længden på sine føringer. Ved kørsel 1 og 1 slår forreste rytter ud til venstre og lader rækken passere indenom ved skift. Bageste rytter holder øje med trafikken bagfra.

  3. Vi smider ikke affald i naturen, og vi holder en ordentlig standard med hensyn til opførsel i naturen. Vi er hver især repræsentant for klubben når vi kører i vores klubtøj, og vi bliver dermed bedømt fælles, for hver enkelts opførsel.

  4. Under kørsel på de større veje hvor vi kan være til gene for den øvrige trafik, kører vi altid 1 og 1.

  5. Hvor der er cykelsti, benytter vi denne.

  6. Ved punkteringer og andre defekter, sørger vi for ikke at stå på vejen til gene for den øvrige trafik. Vi står alle i samme side. Under motionsløb klares eventuelle defekter i venstre side af vejen.

  7. Vi overholder færdselsloven. Vær opmærksom ved uoverskuelige vejsving og bakketoppe. Hold så langt til højre som muligt og fyld aldrig mere end halvdelen af kørebanen.

  8. Vi kører altid med hjelm.

  9. Når vi kører i gruppe behandler vi hinanden ordentligt. Er man selv den stærkeste når man sidder i front med en makker, sørger man for at tilpasse sin hastighed til makkerens og undgår at slide makkeren op ved at skrue tempoet op. Er man den svageste når man sidder i front, skal man forvente at ens makker tager hensyn til dette og undgå at slide sig op i forsøget på at følge makkerens tempo.

  10. Vi vil forsøge at undgå uheld ved at køre så jævnt og stabilt som muligt, når vi kører i gruppe. Specielt prøver vi at undgå at svinge til siderne ved pludselige forhindringer såsom huller i vejen, småsten, grene osv. Hvis man bliver overrasket af en pludselig forhindring er det bedre at fortsætte og klare en evt. punktering, end at svinge ud til en af siderne og risikere at de bagvedkørende styrter og kommer til skade.

Facebook

Instagram

Team Søften - Sponsorer